suport@creditpe.net

Educație financiară: Instrumente de plată

instrumente de plată educație financiară

Plăți

Un instrument de plată este un dispozitiv și/sau un set de proceduri convenite între un utilizator de servicii de plată și un furnizor de servicii de plată, care permit transferul fondurilor de la plătitor la beneficiar. Există diferite tipuri de instrumente de plată, fiecare cu propriile caracteristici, în funcţie de mijloacele prin care se realizează plata, de suportul fizic al tranzacţiei, de tipurile de relaţii şi de tranzacţii efectuate între plătitor şi beneficiar.

Numerarul constituie mijlocul de plată cel mai utilizat pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. Numerarul se compune din bancnote, monede şi din mijloace similare, folosite ca mijloc direct de plată şi acceptate pe scară largă în tranzacţii. Mijloace de plată alternative la numerar pot fi considerate obligaţiunile la purtător, ordinul de plată, cecurile la purtător/de călătorie şi altele.

Instrumente de plată fără numerar

Instrumente de plată fără numerar – mijlocul prin care un plătitor dă băncii sale autorizaţie să transfere fonduri pentru efectuarea unei plăţi sau prin care un beneficiar dă instrucţiuni băncii sale să colecteze fondurile de la un plătitor. Conturile celor două părţi pot fi deschise la o singură bancă sau la bănci diferite. Instrumentele de plată fără numerar pot fi clasificate după mai multe criterii, cel mai important fiind cel al obligaţiilor create şi al părţii care transmite instrumentul de plată pentru procesare.

Transferul fondurilor deţinute în conturi deschise la instituţii de credit, în baza primirii unei
instrucţiuni de plată se realizează prin intermediul mijloacelor de plată fără numerar, respectiv
următoarele instrumente de plată: transfer credit, debitare directă, card de plată, cec, cambie şi
bilet la ordin. Tendinţa pe plan mondial este de reducere a numerarului.

În funcţie de acest criteriu, principalele tipuri de instrumente de plată fără numerar sunt:
● Instrumente de plată de credit, în cazul cărora instrucţiunea de plată este transmisă de plătitor băncii sale pentru a fi procesată,
● Instrumente de plată de debit, în cazul cărora instrucţiunea de plată este transmisă de beneficiar băncii sale pentru a fi procesată.

Din punct de vedere al suportului fizic al plăţii, instrumentele de plată fără numerar pot
fi împărţite în:

● Instrumente de plată pe suport hârtie,
● Instrumente electronice de plată.

Din punct de vedere al canalului de transmitere, instrumentele de plată pot fi transmise manual sau automatizat prin mijloace de telecomunicaţii (email, fax, etc.).

Cele mai utilizate instrumente de plată fără numerar sunt:

Transferul credit (ordinul de plată)
● Debitarea directă
● Standing order
Cardul
● Cecul
● Cambia
● Biletul la ordin

Transferul credit (ordinul de plată)

Transferul credit este o operaţiune de plată iniţiată de către plătitor, prin care o instrucţiune de plată este transmisă băncii plătitorului (băncii iniţiatoare), iar aceasta transferă fondurile către banca beneficiarului (banca destinatară), eventual prin mai mulţi intermediari. Transferul credit este compus dintr-o serie de operaţiuni care începe prin emiterea de către plătitor a unui ordin de plată dat unei instituţii de credit de a pune la dispoziţia unui beneficiar o anumită sumă de bani şi care se finalizează prin acceptarea respectivului ordin de plată de către instituţia destinatară.

Ordinul de plată reprezintă modalitatea cea mai simplă de efectuare a unei plăţi, respectiv încasări, constând din transmiterea unei sume de la persoana/entitatea care efectuează plata către cea care primeşte suma respectivă.
Transferul credit poate fi iniţiat pe hârtie sau în format electronic, dar de regulă procesarea lui se realizează electronic. Ordinule de plată sunt instrumente de plată la vedere. Ordinul de plată nu poate fi executat dacă în contul curent al ordonatorului plății nu există suma necesară. Odată dat ordinul de plată suma se blochează. Totuși, după ce a dat ordinul de plată, ordonatorul (cumpărătorul) poate revoca ordinul de plată înainte ca să fie creditat contul beneficiarului. Cu alte cuvinte, după ce trimite dovada plății către vânzător, cumpărătorul poate revoca ordinul său de plată. Acest lucru poate fi riscant pentru vânzător.

Debitarea directă

Debitarea directă este un transfer iniţiat de beneficiar (banca destinatară) prin intermediul băncii sale, după încheierea unui acord în acest sens între beneficiar şi plătitor (banca iniţiatoare). Operaţiunile de debitare directă sunt utilizate frecvent în cazul plăţilor periodice, cum ar fi facturile de utilităţi publice, în condiţiile unui acord prealabil cu plătitorul. Plăţile sunt automate din contul curent în sume variabile, la date variabile. Operaţiunile de debitare directă sunt utilizate şi în cazul plăţilor ocazionale, când plătitorul autorizează o plată individuală. Acest instrument este foarte util pentru plata facturilor curente către diverși furnizori.

Standing order

Operațiunile de standing order sunt plăţi automate din contul curent în sume fixe la date fixe, specificate apriori. Le întâlnim, de regulă, în cazul alimentării planurilor de economii.

Cardul

Cardul emis de o instituţie de credit este un instrument de plată electronică, respectiv un suport de informaţie standardizat, securizat şi individualizat, care permite deţinătorului său să folosească disponibilităţile băneşti proprii dintr-un cont deschis pe numele său la emitentul cardului şi/sau să utilizeze o linie de credit, în limita unui plafon
stabilit în prealabil, deschisă de emitent în favoarea deţinătorului cardului, în vederea efectuării uneia
sau mai multor operaţiuni.

Cardul este un instrument de plată care permite efectuarea unui număr nelimitat de tranzacţii, spre deosebire de tipul de instrumente de plată pe suport hârtie (o singură tranzacţie), iar transmiterea informaţiilor financiare se realizează electronic. Cardurile pot fi clasificate după mai multe criterii, precum tipul suportului fizic de informaţii, tipul contului de card, funcţiile realizate, tipul instituţiei care emite cardul, aria geografică de utilizare şi altele.

*** Revolut; afla toate beneficiile unui card fara comisioane

Operaţiuni care pot fi efectuate prin intermediul cardului:

● retragerea sau depunerea de numerar de la terminale, precum distribuitoarele de numerar sau ATM (Automated Teller Machine), de la ghişeele emitentului/instituţiei acceptante sau de la sediul unei alte instituţii;
● plata bunurilor achiziţionate şi a serviciilor prestate de comercianţii acceptanţi şi/sau emitenţi (de exemplu, plata serviciilor prestate de companii în domeniul telefoniei mobile, fixe, transmisii de date, servicii de televiziune şi internet sau de către alţi furnizori de utilităţi), precum şi plata obligaţiilor către administraţiile publice, reprezentând impozite, taxe, amenzi, penalităţi etc., prin intermediul terminalelor POS (Point-of-Sale), ATM sau prin alte medii electronice;
● eliberare de numerar la comerciant (cash back) – operaţiune de retragere de numerar, limitată ca valoare şi număr de tranzacţii de către emitentul cardului, efectuată întotdeauna împreună cu o tranzacţie de plată la dispozitivele POS ale comercianţilor;
● transferurile de fonduri.

Cecul

Cecul este un instrument de plată fără numerar care pune în legătură în procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Cecul este emis de către trăgător care, în baza unui disponibil constituit în prealabil la o societate bancară, dă un ordin necondiţionat acesteia, care joacă rolul de tras, să plătească la prezentare o sumă determinată beneficiarului.

Cele trei persoane care sunt puse în legătură prin cec fac toate operaţiunile legate de acest instrument în nume propriu: trăgătorul emite cecul, posesorul legitim îl încasează, iar trasul îl plăteşte. Cecul este o formă de plată la vedere inițiată de cumpărător care, în prealabil, depune o sumă de bani în contul său curent. Totuși, după completarea cecului și remiterea lui pentru a plăti o comandă de produse/ servicii de către cumpărător acesta poate folosi banii din contul său curent și de aici apare riscul asociat plății prin cec (existența unei file de cec care nu are acoperire în bancă în bani).

Fiind un instrument pe suport hârtie, cecul este instrumentul de plată fără numerar cel mai costisitor de procesat şi decontat, de aceea furnizorii de servicii de plăţi caută soluţii pentru reducerea costurilor prin dematerializarea procesului de compensare şi decontare – prin trunchierea cecurilor, în care este procesată doar imaginea electronică a cecului – sau prin promovarea utilizării altor instrumente, precum plăţile prin carduri.

– cecul este foarte rapid, ușor de utilizat, dar riscant
– băncile oferă soluții de sporire a siguranței plății prin cec, cum ar fi blocarea de către tras a sumelor de bani în contul curent al trăgătorului
– garantarea (avalizarea)
– transmiterea cecului prin andosare/gir

Cambia şi biletul la ordin

Cambia şi biletul la ordin sunt titluri de credit negociabile şi instrumente de plată care constată obligaţia asumată de către debitor de a plăti la vedere sau cu o scadenţă fixată, beneficiarului sau la ordinul acestuia, o sumă de bani determinată.

Cambia este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură în procesul creării sale trei persoane: trăgătorul, trasul şi beneficiarul. Titlul este emis de trăgător în calitate de creditor care dă ordin debitorului său numit tras să plătească o sumă fixată la o dată determinată în timp, fie unui beneficiar, fie la ordinul acestuia din urmă.

– Cambia este un instrument simplu, ușor de folosit și universal recunoscut în legislația internațională;

– Cambia, spre deosebire de cec, este emisă de vânzător (în calitate de trăgător) și acceptată de cumpărător (în calitate de tras);

– Cambia, spre deosebire de cec, se poate folosi pentru plăți la vedere (sight draft) și pentru
plăți la termen (time draft);

– Cambia poate fi scontată (cea la termen), trăgătorul primind banii la vedere de la o bancă de
scont (mai puțin taxa scontului) care devine noul beneficiar al cambiei;
– Cambia poate fi transmisă prin gir;
– Cambia poate fi garantată suplimentar (avalizarea).

Biletul la ordin este un titlu de credit, sub semnătură privată, care pune în legătură în procesul creării sale două persoane: subscriitorul sau emitentul şi beneficiarul. Titlul este emis de subscriitor sau emitent în calitate de debitor, care se obligă să plătească o sumă de bani fixată, la un anumit termen sau la prezentare unei alte persoane, denumită beneficiar, care are calitatea de creditor, inclusiv dobânda negociată inițial cu banca.

– Biletul la ordin poate fi comercial (emis de cumpărător direct față de furnizorul său) sau poate fi bancar (emis de cumpărător față de banca sa și presupune și dobândă)
– Biletul la ordin, spre deosebire de cec, ordin de plată sau cambie, este un instrument folosit exclusiv pentru plata la termen și este inițiat de cumpărător.

Atât girul, cât şi avalul sunt operaţiuni specifice biletului la ordin. În cazul comerțului exterior (import / export) există în plus mecanisme de plată mai complexe reglementate internațional, cum ar fi: acreditivul documentar sau incaso
care oferă facilități în plus pentru astfel de operațiuni.

Plata prin internet și mobile banking

Sfaturi utile privind utilizarea și efectuarea de plăți prin internet banking și mobile banking

Devenit nelipsit din oferta băncilor, serviciul de internet banking oferă posibilitatea efectuării unei game largi de operațiuni prin simpla accesarea unui website securizat pus la dispoziție de către instituția financiar-bancară aleasă. Pe scurt, serviciul de internet banking permite vizualizarea soldurilor conturilor și accesarea lor oriunde, oricând, de pe calculator, laptop, tabletă sau smart phone. Printre denumirile alternative des utilizate se află și „online banking” sau „e-banking”.

Conceput inițial pentru a facilita acțiuni ca verificarea soldului, generarea de extrase bancare sau efectuarea de plăți online, acest serviciu se adresează astăzi și celor care plănuiesc să economisească prin constituirea de depozite și conturi de economii online, dar și celor interesați de efectuarea de schimburi valutare sau deschideri de conturi suplimentare rapid și fără drumuri la bancă. În prezent, cele mai frecvente operațiuni sunt reprezentate de
efectuarea de plăți.

Cum pot fi accesate serviciile de internet banking sau mobile banking?

În România, majoritatea instituțiilor financiar-bancare pun la dispoziție serviciul de internet banking în completarea ofertei curente, ca extensie a serviciilor lor în mediul virtual. Accesul poate fi solicitat chiar din prima zi de relație cu banca, dar și ulterior, în cazul în care doriți acest lucru. El este oferit în urma abonării la serviciu prin completarea unui act adițional, iar apoi, în funcție de caz, plata unei taxe lunare pentru accesul la platforma online, primirea unui dispozitiv de acces și unui set de instrucțiuni conținând datele necesare pentru conectarea la serviciu.

Dispozitivul de acces poate lua, după caz, forma unui token sau a unei aplicații pentru telefonul mobil și are ca rol principal generarea unor parole unice prin care clientul (utilizatorul) să poată aproba/autoriza procesarea anumitor operațiuni în condiții de securitate ridicată. Alte modalități de conectare includ și posibilitatea utilizării unei parole statice (parolă valabilă pentru o perioadă de timp relativ mai lungă și care poate fi aleasă și modificată direct de către utilizator).

Pentru a te conecta la serviciul de internet banking ai de parcurs, în general, doar doi pași:

1. Accesarea adresei web a serviciului.

De cele mai multe ori, acest lucru este realizat, inițial, în mod indirect, prin accesarea
site-ului web al băncii care oferă serviciul de internet banking ales. O mare atenție
trebuie acordată pentru evitarea accesării așa numitelor site-uri „clonă”, asemănătoare
site-ului original al băncii și care urmăresc captarea datelor de conectare sau a altor
informații importante. În acest sens, este recomandat să te asiguri că adresa web tastată
este cea corectă și că accesul se realizează în mod securizat (fiecare dintre instituțiile
bancare oferă mai multe detalii despre modalitățile de verificare a securității pe paginile
de conectare).

2. Introducerea numelui de utilizator și a parolei.

Introdu numele de utilizator comunicat de către banca emitentă, urmând instrucțiunile de conectare specifice, oferite odată cu abonarea la serviciu. Pentru introducerea parolei este necesară, de obicei, utilizarea dispozitivului de acces. Acesta generează un cod unic, valabil doar pentru o perioadă limitată de timp și care, odată introdus, permite accesul la serviciul specific pus la dispoziție de bancă.

După conectare, vei avea acces la meniul platformei de internet banking și vei putea descoperi toate opțiunile disponibile în ceea ce privește tipurile de operațiuni. Dezvoltarea dispozitivelor mobile și numărul crescut de utilizatori ai acestora a determinat o reorientare a băncilor spre oferirea de servicii bancare prin intermediul acestora. Scopul este de a permite maximum de mobilitate și flexibilitate utilizatorului în realizarea de operațiuni. Astfel, a fost creată o variantă simplificată a platformei de internet banking care să includă funcţionalitățile de bază într-o singură aplicație pentru telefonul mobil sau tabletă, serviciul purtând numele de „mobile banking”.

La fel de ușor de accesat ca și platforma de internet banking, utilizarea mobile banking-ului presupune un singur pas suplimentar și anume instalarea aplicației dedicate. Cu toate acestea, procesul este simplificat, menținându-se simplu și rapid. Costurile pentru plățile efectuate prin internet banking sau mobile banking sunt mai scăzute decât în cazul realizării acestora la ghişeu. De asemenea, în cazul depozitelor sau al altor produse de economisire, clienții pot beneficia de dobânzi speciale în cazul constituirii lor utilizând aceste platforme online. Mai mult, unele dintre aceste produse, care prezintă printre cele mai avantajoase condiții de pe piață, pot fi accesate exclusiv online. În prezent, băncile din România oferă servicii de internet banking adaptate nevoilor specifice ale clienților, persoane fizice sau juridice, adăugând funcționalități dedicate pentru plăți salarii sau plata datoriilor către bugetul de stat.

Ce tipuri de plăți pot fi efectuate prin internet banking sau mobile banking?

Serviciul internet banking oferă o gamă largă de tipuri de plăți ce pot fi efectuate la distanță. Printre acestea, se află următoarele:

1. Transferuri între conturile proprii, deschise la aceeași bancă;
2. Plăți în lei sau valută către conturi deschise la o bancă din România;

● Plăți facturi;
● Direct debit;
● Plăți polițe asigurări;
● Virare salarii;
● Plăți taxe și impozite;

3. Plăți în lei sau valută către un cont deschis la o bancă din străinătate.

1. Transferuri între conturi (inclusiv conturile proprii) deschise la aceeași bancă

Care sunt avantajele:

Prin internet banking, plățile efectuate între conturile deschise la aceeași instituție bancară, sunt procesate aproape instantaneu, banii ajungând în câteva secunde sau minute dintr-un cont în altul și fiind disponibili pentru utilizare. În cazul transferului între conturi proprii, de cele mai multe ori, serviciul de internet banking pune la dispoziție o facilitate de precompletare a câmpurilor privind informațiile uzuale necesare, cum ar fi: IBAN-ul, numele beneficiarului și data la care doriți ca operațiunea să aibă loc. Astfel, singurele informații rămase de completat sunt suma și detaliile privind transferul. Mai mult, aprobarea/autorizarea transferului (după completarea datelor) este de obicei facilitată prin confirmare printr-un singur click.

Care sunt măsurile de securitate:

Pentru efectuarea plăților între conturi proprii prin internet banking sau mobile banking, este necesară conectarea cu ajutorul numelui de utilizator și a parolei unice (sau statice, în funcție de alegerea utilizatorului și de tehnologia pusă la dispoziție de către banca aleasă), prin intermediul unei sesiuni securizate. Astfel, există două măsuri ce sporesc siguranța efectuării tranzacțiilor: utilizarea unei parole unice și protejarea datelor de conectare prin intermediul
sesiunii securizate.

În cazul plăţilor intrabancare altele decât conturile proprii, în cele mai multe cazuri, este necesară nu numai conectarea cu ajutorul numelui de utilizator și a parolei unice generate de către dispozitivul de acces, în mod securizat, ci și autorizarea operațiunilor cu ajutorul aceluiași dispozitiv (token sau aplicație mobilă). Astfel, plățile nu sunt procesate decât în momentul autorizării/semnării acestora prin introducerea unui cod unic generat care este valid. Codul este valabil o perioadă limitată de timp (maxim 1-2 minute). Măsuri suplimentare de siguranță includ și limitarea sumelor ce pot fi tranzacționate prin internet banking sau mobile banking.

2. Plăți în lei sau valută către conturi deschise la o bancă din România

În această categorie putem include atât plățile intrabancare (între conturi deschise la aceeași instituție bancară, fără a avea, însă, neapărat același titular), cât și plățile interbancare (între conturi deschise la instituții bancare diferite) efectuate între conturi deschise la băncile din România.

Pentru efectuarea ambelor tipuri de plăți, în lei sau valută, sunt necesare următoarele informații:

a. Numele și IBAN-ul beneficiarului, iar în cazul persoanelor juridice și CUI-ul acestuia;
b. Valoarea sumei de bani ce urmează a fi transferată;
c. Detaliile plății: pot cuprinde o descriere a ceea ce suma de bani transmisă reprezintă, de
exemplu: „chirie luna ianuarie”, „cadou Crăciun”, data la care se doreşte ca plata să fie
procesată (banii să fie retrași din contul propriu și transferați către contul beneficiarului).

Care sunt avantajele:

Spre deosebire de transferurile între conturi deschise în cadrul aceleași bănci (intrabancare), în cazul plăților interbancare, intervalul de timp necesar pentru ca banii transmişi să intre în contul beneficiarului poate fi și de o zi, în funcție de următorii factori:

a. intervalul orar în care ordinul de plată a fost procesat;
b. timpul necesar procesării acestuia atât de către banca plătitorului, cât și de către cea a beneficiarului;

c.termenul limită la care acesta poate fi transmis de către banca plătitorului pentru procesare interbancară prin Transfond;
d. corectitudinea informațiilor completate de către plătitor (codul IBAN, numele complet al beneficiarului etc.);
e. valoarea sumei completate de către plătitor să nu fie mai mare decât suma pe care acesta o are disponibilă pe contul propriu ales pentru realizarea transferului.

Cu toate acestea, internet banking se menține pe o poziție competitivă în raport cu alternativa efectuării plăților interbancare la ghișeu, prin eliminarea unor factori, precum: timpul necesar deplasării în cea mai apropiată sucursală, programul de lucru al sucursalei, timpul petrecut în așteptare până a fi preluat de către un consultant, timpul petrecut la ghișeu pentru realizarea operațiunii și timpul scurs de la plasarea cererii până la preluarea pentru procesare a operațiunii de către banca plătitorului. În plus, comisioanele practicate pentru plățile intra- și interbancare, în lei sau valută, prin internet sau mobile banking sunt mai mici decât cele practicate la ghișeu.

Care sunt măsurile de securitate:

Pentru efectuarea acestui tip de plăți, în cele mai multe cazuri, este necesară nu numai conectarea cu ajutorul numelui de utilizator și a parolei unice generate de către dispozitivul de acces, în mod securizat, ci și autorizarea operațiunilor cu ajutorul aceluiași dispozitiv (token sau aplicație mobilă). Astfel, plățile nu sunt procesate decât în momentul autorizării/semnării acestora prin introducerea unui cod unic generat care este valid. Codul este valabil o perioadă limitată de timp (maxim 1-2 minute). Măsuri suplimentare de siguranță includ și limitarea sumelor ce pot fi tranzacționate prin internet banking sau mobile banking.

Soluții pentru plățile uzuale:

1. Plata facturilor

Cu ajutorul unei facilități dedicate plăților recurente către furnizorii de utilități, plata facturilor poate fi realizată mai ușor, lună de lună, prin opțiunile integrate în serviciul de internet banking oferit de bancă. Aceste facilități pun la dispoziția utilizatorului de internet banking sau mobile banking o listă cu furnizorii agreați (care au conturi deschise la banca respectivă). Pentru plata facturii, utilizatorul nu trebuie decât să selecteze furnizorul dorit, să completeze datele de identificare folosite în relația cu acesta (cod client, număr factură etc.) și suma de achitat. Pentru acest tip de plăți, comisioanele practicate sunt zero.

Pentru cazul plăţilor către furnizori care au conturi deschise la alte bănci utilizatorul trebuie să completeze suplimentar câmpurile specifice identificării furnizorului respectiv (nume, cont IBAN, CUI). Pentru acest tip de plăţi se percepe comisionul bancar standard operaţiunii de transfer.

2. Direct debit (debitarea directă)

În plus față de facilitățile de plată a facturilor, opțiunea de direct debit este potrivită celor care doresc să scape de grija plăților recurente. Spre exemplu, pentru plata serviciilor de telefonie mobilă, poți folosi opțiunea de direct debit disponibilă în cadrul platformei de internet banking și autoriza furnizorul de telefonie mobilă să încaseze banii direct din
contul selectat de tine, la scadența facturii. Nu te îngrijora însă asupra controlului pe care îl ai asupra plăților efectuate cu ajutorul acestei facilităţi.

De cele mai multe ori, ai la dispoziție posibilitatea de a alege perioada de timp pentru care doreşti ca facturile să fie
încasate automat de către furnizor, cât și pe cea de a alege suma maximă de bani pentru care îţi exprimi acordul privind efectuarea transferului automat. Și în acest caz, prin internet banking beneficiezi de comisioane zero.

3. Plăți în lei sau valută către un cont deschis la o bancă din străinătate

Plățile în lei sau valută către un cont deschis la o bancă din străinătate sunt procesate în mod similar celor de pe teritoriul României.

Care sunt avantajele:

Plățile efectuate prin internet banking au avantajul verificării imediate și corectării informației introduse eronat prin posibilitatea introducerii de validări în toate câmpurile care se pretează la astfel de validări. De asemenea, valuta în care se fac plățile poate fi aleasă în așa fel încât plățile să fie executate în acea valută în care se încasează de regulă. Astfel, se evită eventualele pierderi la schimbul valutar.

Care sunt măsurile de securitate:

La nivel de securitate, serviciile de internet banking/mobile banking pot fi extrem de ușor adaptate pentru a emite alerte în funcție de preferințele clientului (de exemplu, încasări, plăți, modificare solduri, tranzacții card etc.).

4. Plăți asigurări

În parteneriat cu firmele de asigurări, o parte dintre instituțiile financiar-bancare oferă posibilitatea încheierii unor polițe de asigurare online, prin intermediul internet bankingului.

5. Virare/Plată salarii

Soluție dezvoltată pentru companii în vederea eficientizării procesului de virare a salariilor; opțiunea de virare a salariilor permite utilizatorilor efectuarea unor plăți multiple, în mod rapid.

6. Plăți taxe și impozite

Opțiunea de plată prin internet banking a taxelor și impozitelor este menită să faciliteze achitarea datoriilor către bugetul de stat, dar și eliminarea cozilor de la ghișeele băncilor. Plata taxelor și a impozitelor prin internet banking este un mod simplu și facil de executare a plăților la buget, astfel încât pot fi făcute verificări rapide în ceea ce privește statusul unei plăți. Și în cazul acestor tipuri de plăți, elementele constitutive ale plății pot fi validate încă de la introducere, eliminând posibilitatea de eroare.

Recomandări privind utilizarea serviciului internet banking:

● Pentru alegerea serviciului de internet banking care ţi se potrivește cel mai bine, vizitează site-urile mai multor instituții bancare și informează-te asupra ofertelor lor. Unele bănci pun la dispoziție vizitatorilor filmulețe introductive sau variante demo ale serviciului de internet banking pentru familiarizarea clienților potențiali, dar și existenți cu funcționalitățile oferite.
● Evită accesarea serviciului de internet banking prin conectarea la rețele nesecurizate (wi-fi sau staţii de lucru publice, din incinta hotelurilor, aeroporturilor etc.). Datele tale de logare pot fi puse în pericol.
● În alegerea unei parole statice, evită utilizarea unor cuvinte frecvente sau a unor expresii ușor de determinat de către alte persoane străine. De asemenea, nu comunica nimănui parola ta sau numele de utilizator și nu înstrăina dispozitivul de acces.
● Înainte de efectuarea unei plăți interbancare în regim de urgență, cu scopul încasării banilor de către beneficiar în aceeași zi, este recomandată o marjă de cel puțin 2 ore față de încheierea ultimei sesiuni Transfond (la ora 16:00).

Cum previi frauda?

Primul pas în Prevenirea Cazurilor de Fraudă: INFORMAREA. În rândurile de mai jos o să găsești tipologii de fraudă mai des întâlnite în zilele noastre, precum și câteva sfaturi utile pentru două întrebări importante: Cum să previi un caz de fraudă? și Ce trebuie să faci când ai fost victima unei fraude?

Tipologii de fraudă

● Carduri Bancare: Skimming și Phishing
● Online banking: Malware
● Social engineering: Metoda accidentul
● Cum te ajută băncile?

Carduri Bancare: Skimming și Phishing

Skimming-ul este procesul de copiere a datelor stocate pe banda magnetică a cardului, folosind dispozitive electronice speciale. Această operațiune se poate realiza la:

● ATM: prin fixarea unui dispozitiv de copiere pe fanta de introducere a cardului, în vederea copierii informațiilor de pe banda magnetică și a unei tastaturi false sau a unei minicamere video pentru înregistrarea PIN-ului în momentul introducerii acestuia.
● POS (Comercianți): în momentul în care este efectuată o plată la un comerciant (POS) și ulterior cardul este trecut suplimentar și printr-un alt dispozitiv pentru a copia informațiile de pe banda magnetică.

Cum să previi un caz de phishing?

● Atenţie! Banca nu îţi solicită NICIODATĂ prin email sau online transmiterea/ actualizarea datelor personale.
● Email-urile falsificate sunt impersonale şi ajung de cele mai multe ori în zona de Spam.
● Email-urile conțin de obicei mesaje sub forma: „URGENT! Dacă nu răspundeți în 24 de ore, contul d-voastră va fi închis/ blocat!” În practica băncilor nu există o astfel de procedură!

Cum să previi un caz de skimming?

● Tastatura sau partea ATM-ului ce conține fanta de introducere a cardului sunt detașabile. Poți încerca să le miști în plan vertical sau orizontal.
● ATM-ul are urme de vandalism, adeziv, dispozitive conectate sau cutii/stative de fluturași de marketing
● În cazul tentativelor de fraudă la comercianți, aceștia vor încerca să manipuleze cardul în afara razei tale vizuale
● Nu îți nota PIN-ul pe card, în agenda telefonului sau pe o hârtie în proximitatea cardului.
● Nu lăsa comerciantul să plece cu cardul tău. Comercianții trebuie să amplaseze POSurile la vedere. Cardul trebuie să fie tot timpul în raza ta vizuală.
● Solicită de la comerciant chitanțele pentru tranzacțiile efectuate, chiar dacă nu au fost aprobate.
● Nu accepta ajutorul persoanelor care oferă „suport” la retragerea de numerar de la ATM sau la aparente „erori” ale bancomatului.
● De fiecare dată când introduci PIN-ul acoperă cu cealaltă mână tastatura.
● Verifică lunar extrasul de cont, astfel încât dacă apar tranzacții suspecte, adresează-te băncii cât
mai repede.

Online banking: Malware

Aplicații software care au rolul de a instala fără știința ta coduri malițioase pe calculator pentru colectarea de date,
accesarea rețelei, interceptarea datelor transmise, obținerea de drepturi de administrare asupra stației de
lucru sau rețelei de sisteme.

Cum să previi un caz de malware?

● Instalează un program antivirus și updatează-l în mod constant
● Folosește aplicații și sisteme de operare din surse sigure și actualizate atât pe telefonul mobil, cât și pe calculator
● Nu deschide link-uri necertificate sau atașamente din email-uri ale unor persoane pe care nu le cunoști

Social engineering (Inginerie Socială)

Tip de fraudă ce constă în manipularea ta prin telefon sau email în vederea efectuării de operațiuni sau divulgării de informații confidențiale.

Cum să previi un caz de Inginerie Socială?

● Nu oferi informații confidențiale (date de identificare: CNP, data nașterii, serie act identitate; date financiare: număr card, user și parola cont online banking etc.) unor persoane neautorizate
● Verifică întotdeauna informațiile primite de la persoane străine cu cei în cauză

Ce trebuie să faci când ai fost victima unei fraude?

● Contactează imediat banca (ex. la numărul de pe spatele cardului) pentru blocarea cardului atunci când identifici tranzacții neautorizate de tine
● Verifică întotdeauna înainte să dai curs solicitărilor venite din partea unor persoane străine
● Sesizează autoritățile cu privire la incident

Cum te ajută băncile?

● Sisteme de monitorizare a tranzacțiilor suspecte cu carduri și transferuri
● Servicii de SMS/Email alert prin care ești notificat cu privire la orice tranzacție. Activează serviciul de 3D Secure pentru plățile online cu cardul și faci orice tranzacție pe internet în siguranță.

Articole relevante:

Cum iei credit rapid in siguranta. Informatii complete

Leasingul. Ghid complet de informații

Drepturile consumatorului in relația cu băncile

Educație financiară: Creditare

Educație financiară: Economisire. Informații și strategii

Educație financiară: Bugetul personal

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *