suport@creditpe.net

Educație financiară: Creditare

educație financiară creditare

În acest articol se vor prezenta mai multe informații utile privind produsele de credit oferite de instituțiile de credit din România, modul în care acestea sunt acordate și categoriile de costuri atașate lor, precum și alte informații necesare în acest proces. Vom parcurge împreună pașii pentru identificarea tipului de creditare potrivită, solicitarea și contractarea unui credit, inclusiv unele sugestii pentru un demers cât mai simplu, corect și fără griji.

Pasul 0. Este acest credit necesar?

Înainte de a solicita orice fel de facilitate de creditare (fie că vorbim de un credit ipotecar, de consum, card de credit etc.) primul pas recomandat este o analiză serioasă a nevoii de a contracta acel produs. Provocările economice din anii trecuți au constituit pentru mulţi dintre noi o încercare din punct de vedere financiar și ne-au adus în atenție importanța unei decizii bine chibzuite. De aceea, înainte de a solicita sau utiliza o facilitate de creditare, răspunde la următoarea întrebare: Este această achiziție (casă, mașină, articol vestimentar etc.) absolut necesară acum? În plus, exersează în prealabil capacitatea de a plăti ratele aferente unui credit prin prisma capacității de a pune deoparte lunar o parte din veniturile câștigate.

Foarte important: analizează cu sinceritate certitudinea veniturilor actuale.
Cât de sigure sunt acestea în anul următor? Sau peste 3 ani? Sau 10 ani?

Pasul 1. Ce produs de finanțare mi se potrivește?

Vom clasifica creditele în funcție de destinația acestora, întrucât la acest moment deja știi pentru ce îți dorești să soliciți facilitatea de creditare:

1. Credite pentru achiziția/construirea unei locuințe

Credite Prima Casă – conform reglementărilor existente

● destinate achiziției/construirii primei locuințe (plus alte situații, conform legislației de la data solicitării creditului)
● se acordă pe maxim 30 ani
● avansul minim este de 5%, însă poate diferi de la un finanţator la altul
● garanția Statului Român pentru 40% – 50% din valoarea creditului, în funcţie de prevederile legislative
● dobânda preferenţială conform legislaţiei în vigoare
● comision de garantare, datorat FNGCIMM (Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii), prevăzut de legislație

Credite Ipotecare – conform reglementărilor în vigoare

● destinate achiziției/construirii unei locuințe (pentru cei ce nu îndeplinesc condițiile Programului Prima Casă sau nu doresc achiziționarea/construirea unei locuințe prin intermediul Programului) se acordă pe maxim 35 ani
● avans minim de 15% pentru credite în RON și 25% pentru credite în EUR (sau în alt procent în funcție de situațiile prevăzute în legislație)
● imobilul achiziționat/construit garantează creditul contractat

Credite Imobiliare

● similar creditului ipotecar, însă nu este necesar ca imobilul achiziționat prin intermediul creditului să garanteze creditul; sunt utilizate alte ipoteci imobiliare, care nu fac obiectul finanțării.

2. Credite de consum

Facilități de creditare pentru nevoi personale ne-nominalizate: nu necesită justificarea destinației față de finanțator. Nu necesită garanții reale și se acordă exclusiv în baza veniturilor (lunare) obținute de solicitant.

Descoperit de cont

● util pentru achitarea cheltuielilor neprevăzute sau în lunile în care cheltuielile depășesc veniturile la dispoziție
● anexat contului de încasare a salariului/pensiei
● dobânda se aplică doar sumelor utilizate din descoperit, pentru perioada în care sunt utilizate

Card de credit

● util pentru cheltuieli frecvente de valoare mică, plătite cu cardul la comerciant (retragerile de numerar sunt comisionate de obicei și nu se acordă perioadă de grație de la perceperea de dobândă)
● mod de funcționare: ciclu de tranzacționare (aproximativ 30 de zile în care efectuezi cumpărăturile), urmate de o perioadă de grație (până la aproximativ 30 de zile, în care să rambursezi suma cheltuită sau suma minimă de rambursat)

● eficient în cazul rambursării integrale a sumei împrumutate în cursul fiecărui ciclu de finanțare până la scadența lunară (dobândă 0%);

afla aici cum poți lua un credit rapi cu dobândă zero

● chiar și în cazul nerambursării integrale, necesită rambursarea lunară a unui procent a sumei împrumutate (în general, cel puțin 2,5% din suma împrumutată);
● atenție! în cazul nerambursării integrale până la scadență, dobânda este mai mare decât cea în cazul unui credit de nevoi personale (află de la început DAE – Dobânda Anuală Efectivă aplicabilă, cât și celelalte taxe și comisioane aplicabile);
● în cele mai multe cazuri, prezintă beneficii suplimentare (asigurări de călătorie, reduceri la diferiți comercianți, programe de recompense);
● unii finanțatori oferă opțiunea mai multor rate fixe fără dobândă. Credite pentru nevoi personale fără ipotecă
● util pentru cheltuieli mai consistente ce se pot rambursa pe o perioadă de timp mai îndelungată (până la 5 ani)
● se achită în rate lunare
● dobânda este, în general, mai avantajoasă decât în cazul unui card de credit sau în cazul unui descoperit de cont. Credite pentru nevoi personale cu ipotecă
● util în cazul în care vrei să împrumuți o sumă mai mare, pe care să o rambursezi pe o perioadă de timp mai îndelungată (până la 5 ani)
● se achită în rate lunare
● se garantează și cu ipoteca constituită în favoarea băncii asupra unuia sau mai multor imobile aflate în proprietatea ta sau a unor terți
● dobânda este, în general, mai avantajoasă decât în cazul unui credit pentru nevoi personale fără ipotecă.

2b. Credite pentru nevoi personale specifice/nominalizate: credite acordate pentru scopuri specifice, a căror utilizare se face pe baza documentelor justificative (facturi etc.), de obicei prin plata direct către furnizor. În unele cazuri, necesită gajarea bunurilor mobile achiziționate (exemplu: creditele pentru achiziție autoturisme).
● credite pentru studii;
● credite pentru scopuri medicale;
● credite pentru achiziție autoturisme;
● credite pentru achiziționare sisteme de încălzire;
● credite pentru domeniul locativ;
● credite garantate pe întreaga perioadă de derulare, cu garanție de tip depozit colateral; creditele care se rambursează din subvenții.

O altă categorie de credite sunt creditele acordate pentru refinanțarea unor facilități contractate anterior, la care ne vom
referi în secțiunea următoare.

Pasul 2. Ce sumă aș putea împrumuta?

Chiar independent de decizia de a solicita un credit, e important ca fiecare dintre noi să evaluăm periodic, cu sinceritate, nivelul veniturilor și cheltuielilor, pentru a identifica posibilitatea reducerii cheltuielilor și de a economisi din timp pentru evenimente neprevăzute sau pentru etapa pensionării. Cu atât mai mult, înainte de a solicita un credit, îți recomandăm să determini realist posibilitatea de a achita lunar obligația de plată suplimentară. Desigur, la momentul prezentării la bancă, suma maximă pe care o poți achita lunar va fi determinată de reprezentantul bancar, pe baza informațiilor și documentelor pe care le furnizezi, a consultării Biroului de Credit, în baza acordului tău și a normelor de creditare proprii, cu respectarea legislației în vigoare.

Pasul 3. Cum decid care produs din piață este cel mai avantajos pentru mine?

Precum în cazul oricărei achiziții, este foarte important să fii bine informat(ă). Consultă cu atenție ofertele cât mai multor finanțatori, pentru a o identifica pe cea mai potrivită pentru tine. Când compari costurile, este indicat să ai în vedere compararea DAE (Dobânzii Anuale Efective). DAE reprezintă costul total al creditului calculat sub forma unui procent anual în care sunt incluse atât dobânda, cât și comisioanele aferente acestuia (respectiv, comisionul de analiză și comisionul de administrare credit).

Pentru a corela corect DAE în compararea creditelor, este foarte important ca acest indicator să fie calculat pentru aceeași sumă împrumutată și același termen de rambursare și aceeași modalitate de rambursare la nivelul tuturor ofertelor comparate. Pentru a fi sigur(ă) că obții o comparație relevantă, utilizează un calculator DAE pus la dispoziție de pagini de internet independente de comparație sau pe paginile de internet ale băncilor, în care introduci pentru fiecare produs toate costurile identificate și determini valoarea DAE aferentă sumei și perioadei de finanțare dorite. Pentru un credit de 150.000 lei pe o perioadă de 30 de ani, o diferență de DAE de doar 0,1% (de la 4% la 4,1%) poate crește suma pe care trebuie să o rambursezi pe toată perioada de creditare cu peste 3.000 lei.

Tipurile de costuri incluse în DAE pe care un finanțator le poate percepe, conform legislației în vigoare:

dobânda (fixă sau variabilă);
● comision de analiză dosar;
● comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent. În situația în care banca nu cunoaște anumite costuri care sunt percepute de către terți, acestea nu intră în calculul DAE, însă și acestea trebuie avute în vedere (costurile legate de asigurări sau garanții):
● costuri pentru evaluarea/verificarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile/mobile admise în garanție;
● primele de asigurare aferente polițelor de asigurare;
● costurile notariale etc.

De asemenea, în cazul în care decizi să rambursezi anticipat un credit cu dobândă fixă, banca poate solicita plata unui comision de rambursare anticipată. Banca poate percepe și un comision unic pentru servicii prestate la cererea ta în legătură cu derularea creditului (acesta nu este inclus în DAE, întrucât se percepe numai dacă soliciți anumite servicii în mod expres pe parcursul derulării creditului). Ia în considerare și ceilalți factori (termenul de acordare, garanțiile solicitate, perioada de grație, veniturile acceptate etc.).

Consultă informațiile disponibile pe paginile de internet ale băncilor și solicită informațiile necesare prin Call Center-ul fiecărei instituții sau printr-o vizită la sediile acestora. Pe baza informațiilor furnizate de tine, banca poate efectua o pre-analiză și poți afla cu titlu orientativ valoarea creditului pe care îl poți accesa, perioada de finanțare și nivelul ratei lunare. Ca element suplimentar, din ce în ce mai multe bănci oferă costuri mai avantajoase clienților care încasează venituri în conturi deschise la respectiva instituție de credit sau care achiziționează pachete de produse, deci și acesta este un factor pe care îl poți lua în considerare.

Pasul 4. Ce documente trebuie să prezint băncii?

Pe baza informațiilor primite la pasul anterior, poți să identifici unul sau mai mulți finanțatori cu care dorești să continui procesul de creditare, cărora să te adresezi cu o documentație completă, în vederea primirii unei oferte ferme. În general, documentația solicitată de bănci cuprinde, dar fără a se limita la acestea:

  • actul de identitate în original, o copie a acestuia fiind depusă la bancă;
    • acordul de consultare şi prelucrare a informaţiilor din bazele de date ale Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau alternativ adeverința de salariu tip furnizată de Bancă, emisă și completată corect de Angajatorul tău (și al celorlalți codebitori, dacă este cazul), nu mai veche de 30 de zile (în funcție de creditul solicitat și de politica fiecărui finanțator, se pot solicita și copii ale contractelor individuale de muncă înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă, document justificativ al veniturilor încasate în anul anterior sau alte documente care certifică nivelul veniturilor tale și consecvența în timp a acestora, în special dacă venitul tău înregistrează fluctuații).

Adițional, în cazul creditelor cu garanții imobiliare:

  • acte de proprietate asupra bunurilor aduse în garanție și
    • extrasul din Cartea Funciară în termen de valabilitate aferente bunului adus în garanție

Pe lângă aceste documente, vei completa și semna:

● cererea de credit;
● acordul de consultare la Centrala Riscului de Credit și de transmitere, prelucrare și consultare a informațiilor de risc la Biroul de Credit.
● în funcție de reglementările interne ale fiecărui finanțator și de tipul creditului solicitat, setul de documente solicitate poate diferi de cele enumerate mai sus. De aceea, îți recomandăm o discuție cu un reprezentant al băncii pentru lista completă a documentației.

Pasul 5. Când primesc un răspuns și care sunt pașii
următori?

Pe baza documentelor solicitate și depuse, banca determină, în cel mult 30 de zile, eligibilitatea ta pentru un credit și îți poate furniza o ofertă. Vei primi din partea băncii formularul „Informații standard la nivel european privind creditul
pentru consumatori”. Acest formular conține toate informațiile necesare pentru o decizie bine informată și este foarte important să îl parcurgi cu atenție, chiar dacă documentul prezentat de bancă are un conținut consistent. În cazul în care ai neclarități, solicită informații suplimentare.

Odată ce ai decis să accepți oferta unei bănci, aceasta va fi formalizată printr-un contract de credit, alături de contracte accesorii pentru ipoteci (dacă este cazul). Contractul de credit va guverna relația contractuală până la rambursarea integrală a creditului, deci parcurge-l cu atenție și semnează-l doar odată ce ai certitudinea că ai înţeles clauzele incluse în acesta, în special cele care vizează costurile și obligațiile. Vei primi și graficul de rambursare al creditului
(în cazul creditelor cu rambursare în rate). Păstrează-l și asigură-te că plătești la termen fiecare rată. În cazul creditelor cu dobândă variabilă, valoarea dobânzii poate varia în funcție de indicele de referință în maniera precizată în contractul de credit, așa încât urmărește evoluția acestuia astfel încât să știi în orice moment valoarea actualizată a ratei lunare în funcție de valoarea acestui indice, conform contractului semnat. Oricum, banca te va informa la momentul în care dobânda se va modifica. Dacă indicele de referință scade situația este în favoarea celui împrumutat.

Derularea unui credit şi riscurile aferente. Ce se întâmplă după contractarea unui credit?

Odată semnată documentația contractuală și prezentate documentele justificative (dacă este cazul), poți utiliza finanțarea obținută în vederea realizării proiectelor personale. În cazul în care nu utilizezi imediat creditul, verifică să nu depășești data maximă de utilizare/tragere a acestuia.

Important! Contractul de credit și cel de asigurare sunt documente foarte importante. Este esențial să le păstrezi cu grijă, să le pui într-un loc știut și să îți faci copii după ele.

Totodată, acum începe și perioada de rambursare.

● În cazul descoperitului de cont, el se acoperă automat prin încasarea drepturilor salariale/de pensii în contul de salariu/pensie. În cazul în care ai împrumutat peste nivelul salariului tău, încearcă să identifici modalități de a reduce cheltuielile lunare, pentru a diminua treptat nivelul descoperitului de cont.
● În cazul cardurilor de credit, este recomandat să plătești lunar suma consumată în ciclul de tranzacționare precedent, pentru a nu plăti dobânda. Chiar dacă nu achiți integral, urmărește să rambursezi cel puțin suma minimă de plată, pentru a nu ți se aplica penalități.
● În cazul creditelor cu rate, urmărește pe graficul de rambursare rata lunară de plată și asigură-te că depui la timp suma necesară pentru acoperirea ratei de plată. În cazul în care ai accesat un credit cu dobândă variabilă în funcție de un indice de referință publică (EURIBOR/ROBOR/LIBOR pe o perioadă conform contractului), noua rată lunară de plată o poți afla oricând de la reprezentanții băncii (inclusiv prin Call Center sau Internet Banking, în cazul unor finanțatori).
● În cazul în care înregistrezi restanțe la creditul contractat, banca te va notifica cu cel puțin 15 zile înainte de transmiterea informațiilor privind restanța înregistrată la Biroul de Credit.
● Pentru a primi notificările transmise de bancă pe parcursul duratei de finanțare, asigură-te că declari adresa corectă și completă, precum și numărul de telefon, de fiecare dată când intervin modificări.

Care sunt riscurile ce se pot materializa în decursul perioadei de finanțare?

Un credit poate fi acordat pe o durată de până la 35 de ani, o perioadă în care mulți dintre factorii luați în considerare la momentul inițial pot suferi modificări, cu impact în creșterea obligației lunare de plată, uneori chiar peste posibilitatea de rambursare. De aceea, este important să iei în calcul aceste posibile fluctuații înainte de a decide să soliciți un credit de valoare mare, a cărui rată lunară constituie o parte semnificativă a veniturilor lunare. Termenul mediu (3-5 ani) sau lung (peste 5 ani) este mai riscant decât termenul scurt (până în 3 ani) și foarte scurt (sub un an). Vom detalia în cele ce urmează principalele riscuri pe care este bine să le cunoști și să le anticipezi pe durata unui credit:

Riscul valutar (de curs de schimb)

Cursul de schimb reprezintă prețul la care o monedă se schimbă cu alta. Referindu-ne la România, cursul de schimb al leului reprezintă prețul leului în raport cu alte monede. Ca orice alt preț, cursul de schimb este determinat de raportul cerere-ofertă, fiind publicat zilnic de către Banca Națională a României. Pentru consultarea cursului de schimb, se poate accesa pagina de Internet a Băncii Naționale a României, www.bnr.ro. În situația în care creditul este contractat în altă monedă decât cea în care se realizează veniturile, apare riscul valutar. Acesta este o pierdere potențială care ar putea să apară ca urmare a evoluției nefavorabile a cursului de schimb. Pentru debitorul în valută, acest lucru înseamnă deprecierea monedei naționale față de moneda din contractul de credit (creditul se scumpește în monedă locală). Concretizarea acestui risc va genera o creștere a valorii ratei lunare și implicit a costului total al creditului, expunându-te astfel la dificultăți în rambursarea ratelor lunare. Din acest motiv, este recomandată contractarea creditelor în moneda în care realizezi veniturile.

Un element de asemenea important în decizia privind asumarea sau nu a riscului valutar este reprezentat de durata pe care este acordat creditul. Evenimentele care pot interveni asupra cursului de schimb valutar în cazul unui credit contractat pe o durată de creditare mare (20 sau 30 de ani) sunt foarte diferite, fiind imposibil de anticipat. Astfel, se poate aprecia că riscul valutar este proporțional cu durata de creditare. Cu cât durata creditului este mai mare, cu atât necunoscutele ce pot influența cursul de schimb cresc.

*** Cum iei credit rapid in siguranta. Informatii complete

Riscul ratei de dobândă

Similar, în cazul creditelor cu dobândă variabilă, creșterea indicelui de referință pentru calculul dobânzii poate duce la creșterea ratei de plată. Să luăm exemplul indicelui ROBOR: acesta reprezintă rata medie a dobânzii pentru creditele în lei acordate pe piața interbancară și este publicat de Banca Națională a României. Indicii cei mai utilizați de bănci pentru stabilirea nivelului dobânzilor variabile sunt ROBOR 3M (la 3 luni) și ROBOR 6M (la 6 luni), cu actualizare trimestrială/semestrială. În funcție de diverși factori macroeconomici, aceștia pot varia considerabil. Cu unele excepții, aceștia au înregistrat scăderi consecvente și consistente în ultimii ani, însă, în mod similar, pe o durată de creditare mare (20 sau 30 de ani) acești indici îşi pot relua tendința de creștere, cu implicații directe în creșterea ratei creditului.

Riscul diminuării sau pierderii veniturilor

În special în cazul creditelor pe o durată mai mare, probabilitatea ca veniturile și cheltuielile de la momentul solicitării creditului să rămână constante pe toată durata creditului este redusă. Există posibilitatea ca, în timp, prin deprinderea de noi cunoștințe și abilități, venitul tău să crească, concomitent cu o mai bună gestiune a cheltuielilor. Dar există și posibilitatea unor evenimente macroeconomice (de ex. instabilitatea politică îndelungată, recesiunea prelungită)
sau individuale ce îți pot afecta temporar sau permanent veniturile, sau poți fi confruntat cu noi cheltuieli (de ex., un nou membru al familiei). Este important, pe cât posibil, să prevezi astfel de evenimente și să discuți din timp cu finanțatorul pentru a găsi soluția cea mai bună pentru situația ta specifică. Este, de asemenea, indicat să asiguri împotriva unor posibile evenimente neprevăzute atât propria persoană (accident/deces/șomaj), cât și bunurile achiziționate prin credit sau aduse în garanție, astfel încât tu și cei dragi să nu fiți impactați suplimentar în cazul unui eveniment nedorit.

Ce opțiuni am odată cu materializarea riscurilor?

În primul rând, adresează-te băncii. Foarte probabil, nu ești primul(a) și nici singurul(a) în această situație. Vei descoperi uneori că banca deja a pregătit o soluție pentru tine. În unele cazuri, analizând evoluția intrărilor și ieşirilor de numerar în conturile tale, banca poate identifica înaintea ta unele semnale de alarmă și te poate contacta din timp pentru a identifica o soluție de diminuare a riscurilor. În aceste cazuri, fii sincer(ă) și colaborează cu finanțatorul pentru a agrea împreună cea mai bună soluție.

Printre posibilele soluții la care poți apela în aceste cazuri sunt:

● perioada de grație la plata dobânzilor și/sau a capitalului, până când veniturile tale revin la nivelul anterior (atenţie: în perioada de graţie dobânda se calculează în continuare, se adaugă la creditul inițial prin capitalizarea ei, deci o vei plăti după terminarea perioadei de graţie).
● prelungirea duratei creditului, cu reducerea obligației de plată ca urmare a distribuirii ei pe o durată mai mare etc.
● Interesează-te de posibilitatea de a beneficia de asigurările atașate creditelor și de riscurile acoperite. Exemplu: dacă, printr-o întâmplare nedorită, te afli în șomaj, verifică în contractul de credit dacă beneficiezi deja de o asigurare de șomaj, caz în care asiguratorul poate plăti pentru o perioadă de timp rata lunară, conform clauzelor contractuale.
● De asemenea, chiar până să ajungi la o situație de neplată, în cazul în care ai mai multe credite, poţi analiza posibilitatea consolidării acestora, prin intermediul unui credit de refinanțare. În acest fel, nu vei mai avea grija mai multor rate scadente și date de maturitate. Un credit de refinanțare se justifică însă, doar dacă obligația lunară de plată și suma totală de rambursat sunt inferioare valorii cumulate a ratelor curente, respectiv sumelor totale de rambursat pentru creditele deja accesate.

Restructurarea unui credit

Operațiunile de restructurare a creditelor sunt operațiuni bancare care au scopul de a susține clienții în depășirea unor situații de dificultate financiară temporară apărute pe perioada de derulare a contractelor, cum ar fi:

● diminuarea venitului persoanei împrumutate
● diminuarea veniturilor familiei
● probleme medicale și de invaliditate ale persoanelor împrumutate
● întreruperea activității în muncă
● schimbarea angajatorului
● alte probleme care pot afecta rambursarea lunară a creditului (cursul de schimb, gradul de îndatorare majorat etc.) În situația în care clienții băncii se confruntă cu una din situațiile menționate, recomandarea este de a contacta banca cât mai devreme. Cazurile care se pot soluționa cel mai ușor sunt cele în care clientul anticipează că poate urma un eveniment ce-i va afecta situația veniturilor. De asemenea, în oricare din situațiile de mai sus, este nevoie de o renegociere a contractelor.

Pașii de urmat pentru negociere:

● întâlnire la sediul unității bancare
● semnalarea problemelor cu care se confruntă clientul
● completarea documentației aferente

Dacă documentația este completă vor urma pașii de analiză și decizie din partea reprezentanților băncii.

Prin operațiunile de restructurare banca urmărește obținerea de soluții de rambursare avantajoase care să susțină clienții în perioadele cu probleme și în același timp, să mențină la un nivel acceptabil soldul creditului și a riscurilor de credit și de nerambursare. Pentru oricare din variantele de restructurare menționate nu se aplică condițiile de eligibilitate de la acordarea creditului. Banca dorește să vină în întâmpinarea clienților aflați în situații de dificultate temporară de plată a ratelor.

În oricare din situațiile de mai sus, clienții ar trebui să contacteze instituția de credit cât mai repede și să depună o cerere de restructurare. La prima discuție cu banca, clienții sunt informați asupra posibilităților de restructurare, precum și a calculelor, prin simularea unui nou plan de rambursare ce va include una din variantele posibile de restructurare. În această etapă calculele au titlu informativ, fiind efectuate pe baza declarațiilor clienților. Operațiunile de restructurare a creditelor pot include următoarele opțiuni:

• Perioadă de grație parțială (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobânda, variante combinate ale acestora); în anumite cazuri această perioadă poate fi de până la 12 luni
• Perioadă de grație totală (toate componentele creditului) de până la 12 luni
• Capitalizarea restanțelor înregistrate (sumele restante sunt adăugate și asimilate la soldul creditului rămas de plată)
• Capitalizarea restanțelor înregistrate și perioada de grație (parțială sau totală)
• Prelungirea scadenței finale cu scopul diminuării efortului lunar de plată
• Transformarea unei facilități de credit de tip revolving (credit care se reîntregește după fiecare utilizare ca, de exemplu, card de credit sau overdraft) în credit cu rate lunare
• Consolidarea creditului nerambursat și a restanțelor într-un produs de credit nou – refinanțare
• Conversia valutară prin modificarea valutei creditului (inclusiv conversia în monedă locală)
• Reducerea nivelului dobânzii sau alte forme de discount
• Variante combinate ale metodelor de restructurare de mai sus

Pentru a oferi clienților variante optime, analiza va include accesul la toate informațiile legate de nivelul veniturilor la acordarea creditelor, evoluția acestora și nivelul actual, precum și evoluția pieței imobiliare pentru imobilele aflate în garanţia creditelor. Clienții care solicită restructurarea creditelor vor colabora cu banca oferind toate detaliile legate de situația financiară, medicală sau de altă natură, care au condus la apariția problemei de rambursare cu dificultate și despre evoluția acestor probleme, precum și planurile și așteptările viitoare legate de venituri.

În urma analizei băncii asupra informațiilor și documentelor furnizate se va emite o decizie de restructurare. Ulterior, clienții vor formaliza aplicațiile prin depunerea unui set de documente:

• cerere de restructurare
• documente care să ateste situația apărută (de ex. decizia de încetare a contractului de muncă sau de diminuare a venitului, documente medicale etc.)
• documente de identitate, acorduri de consultare în bazele de date
• documente legate de garanțiile creditelor (rapoarte de evaluare, dacă este cazul)

În cadrul analizei de restructurare se urmărește identificarea de soluții de rambursare personalizate, adaptate problemelor clienților, soluții care să conducă la rambursarea creditului și la redresarea acestuia.

Din aceste considerente, în cadrul analizei, clienții sunt informați despre riscurile de
majorare a soldului creditului prin capitalizarea sumelor restante sau a dobânzii neplătite
în perioada de grație, dar aceste situații ar trebui evitate pe cât posibil pentru a nu majora
efortul de rambursare ulterior unei perioade de grație.

Decizia de restructurare se va implementa prin semnarea unui Act adițional la contractul de credit și dacă e cazul, la contractul de ipotecă. Rolul băncii pentru astfel de situații este de a sprijini clienții în perioadele dificile, dar și de consiliere a acestora în legătură cu rambursarea creditelor – se urmărește identificarea unor variante optime de continuare a relațiilor contractuale și evitarea recuperării accelerate prin măsuri judiciare. În ceea ce privește numărul operațiunilor de restructurare, acestea se analizează individual, de la caz la caz, pe parcursul derulării contractelor putând apărea mai multe planuri de restructurare.

Articole relevante:

Cum iei credit rapid in siguranta. Informatii complete

Leasingul. Ghid complet de informații

Drepturile consumatorului in relația cu băncile

Educație financiară: Economisire. Informații și strategii

Educație financiară: Bugetul personal

Educație financiară: Instrumente de plată

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *